Előző12345Következő
 

A TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZ INFORMÁCIÓS RENDSZER FELÉPÍTÉSE

A Települési Szennyvíz Információs Rendszer, (TESZIR) a települési szennyvíztisztítással kapcsolatos adatok nyilvántartásának és feldolgozásának olyan rendszere, amely a települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK. irányelvben előírt jelentéstételi és adatszolgáltatási kötelezettségekre figyelemmel, az Irányelv végrehajtásával összefüggő döntés-előkészítéshez használható információkat tartalmaz és kezel.

A TESZIR fejlesztésének közvetlen célja az volt, hogy elegendően részletes információkat tartalmazzon ahhoz, hogy az abból EU által előírt éves statisztikák származtathatóak legyenek. A TESZIR megvalósításának általános célja az, hogy a szennvíztisztítással és elvezetéssel kapcsolatos hiteles, alapadatnyilvántartást biztosítson minden vonatkozásban.

A TESZIR törzsadatainak a feltöltését, és adatbázisban történő, rendszerezett elhelyezését, Az alábbiakat biztosítja:

 • a törzsadatok karbantartását, listázását,
 • mérési adatok bevitelét, rögzítését,
 • jelentések készítését,
 • adatok exportálását,
 • adatok ellenőrzését.

A program általános felépítése

A TESZIR-program 3.0-ás verziója hat fő szerkezeti elemet tartalmaz.

A program fő szerkezeti elemei

Ezek a szerkezeti elemek (ahogy a fenti ábrán is látszik) a következők:

 1. A program főmenü-ablaka, vagy indító képernyője, mely a működés alapvető eszközeit (menü- és ikonsorok, a kiválasztást, ill. szűrést lehetővé tevő gombok) tartalmazza, valamint itt jelenik meg ? a listázó ablakban ? a kiválasztás, ill. a szűrés eredménye.
 2. A Komplex Lekérdező Modul, mely egy-egy objektumtípuson belül, összetett feltételrendszer definiálásával az objektumok egyéni lekérdezését teszi lehetővé (a működtető gombjait lásd a fenti ábra alsó sorában).
 3. A Strukturált Tulajdonságszerkesztő Űrlap, mely az adott objektum tulajdonságait jeleníti meg, és azok jobb áttekinthetőségét, könnyebb szerkesztését teszi lehetővé (a ?régi? és a strukturált űrlapok közötti váltást a főűrlap jobb szélén elhelyezett váltógomb ki/bekapcsolásával lehet elérni).
 4. A referencia időszak megadását lehetővé tévő vezérlőelemek (alapértelmezett időszak beállítását végző nyomógomb és az időszakokat tartalmazó lista).
 5. A törzsadat-érvényesítési statisztika megjelenítésére és exportálására szolgáló űrlap.
 6. Az adatok exportálását lehetővé tevő űrlap.

Komplex Lekérdező Modul

A Település Szennyvíz Karbantartó Modul 2.0-ás verziója az előző verziókhoz képest több új funkciót is tartalmaz. Ezek közül az egyik a komplex lekérdező modul, amelynek most a használatát mutatjuk be.

A Komplex Lekérdező Modul

Strukturált Tulajdonságszerkesztő Űrlap

Az űrlap szoros kapcsolatban áll a program első, két szerkezeti elemével (Főmenü és Komplex Lekérdező Modul) ? az ezekben beállított szűrések eredménye jeleníthető meg az űrlapon.

A TESZIR adatok térképi megjelenítései térinformatikai alkalmazás segítségével az Interneten is megtekinthetőek. Az egyes objektumokról adatok kérdezhetők le, valamint lehetséges a térbeli elhelyezkedés lekérdezése is:

Előző12345Következő